M O D U L I  I N F O R M A C I J S K E G A  S I S T E M A

 

 
Nabava>
Prodaja>
Nabava in prodaja vozil>
Servis vozil>
Storitve>
Servis desk>
Najem>
Najem osnovnih sredstev>
Trgovina>
Skladišče>
Proizvodnja>
OEEO>
Osnovna sredstva>
Plačila>
Davčne evidence>
Glavna knjiga>
Plača>
Kadrovska>
Potni nalogi>
Pogrebne storitve>
Prevozniške storitve>
Upravljanje prostorov>
Turistična agencija>
Šifranti>
Upravljanje>
Uvoz/Izvoz>
Skrbniška opravila>
 


TEHNOLOGIJA PRIHODNOSTI    IZJEMNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA    POPOLN DOSTOP DO INFORMACIJ    BREZKOMPROMISNA VARNOST
Oblikovanje in postavitev: NORMA soft d.o.o.