K L J U Č N E  P R E D N O S T I


Prilagodljivo financiranje

Calculus za vsak žep

Med vrsto možnosti financiranja uporabe Calculusa vselej predlagamo tisto, ki je najbolje usklajena s finančno shemo poslovanja naših strank in potrebno funkcionalnostjo informacijskega sistema. Skladno z vašo odločitvijo za najem, nakup ali gostovanje bomo ponudbo prilagodili tako, da strošek za Calculus ne bo ogrozil proračuna vašega podjetja.

Brez visokih zagonskih stroškov

Gostovanje: Calculus preko spleta

Ne glede na zahtevano funkconalnost je gostovanje pogosto najcenejša možnost za začetek uporabe Calculusa. Vaš poslovni sistem je v tem primeru v celoti nameščen na našem strežniku, zato za nemoteno delo potrebujete le običajen osebni računalnik s klasično internetno povezavo. Ker dodatna infrastruktura, implementacija in vzdrževanje na vaši lokaciji niso potrebni, za varnost in nemoteno delovanje pa v celoti poskrbimo mi, je edini strošek uporabe Calculusa v primeru gostovanja mesečna naročnina.

Calculus 'na ključ'

Oprema in implementacija

Calculus je zasnovan na najsodobnejših tehnologijah, zato za delovanje potrebuje ustrezno zmogljivo računalniško opremo. Ob odločitvi za Calculus vam lahko poleg programskega paketa samega priskrbimo tudi preizkušeno najustreznejšo programsko in strojno opremo proizvajalcev Microsoft, Siemens in Fujitsu. V celovito ponudbo je seveda vključena tudi implementacija celotnega sistema na vaši lokaciji.

Pomoč in podpora v vsakem trenutku

Z vami smo 24 ur na dan

Odločitev za Calculus je šele prvi korak – da bodo uspešni tudi vsi naslednji, smo pripravili različne sheme pomoči in podpore: od vedno dostopnih spletnih navodil za uporabo in po korakih opisanih, z grafično animacijo podprtih postopkov, do neposrednega stika z našimi strokovnjaki. Pomoč je tako na voljo vedno in povsod – tudi če jo potrebujete sredi noči ali med vikendom.

Popolna prilagodljivost sistema

Natančno to, kar potrebujete

Calculus je en sam in prav to je njegova največja prednost! Namesto splošne izvedenke za določeno vrsto podjetja Vam bomo ponudili Calculus za Vaše podjetje, torej programski paket, ki je v vseh pogledih popolnoma prilagojen Vašim potrebam in željam. Vaš Calculus bo tako že ob namestitvi vseboval natančno to, kar potrebujete za vodenje svojega posla. In ko bo Vaše podjetje raslo, boste lahko svoj Calculus kar preko spleta dopolnjevali s posameznimi novimi orodji in funkcijami. Vaš Calculus bo tako vselej vseboval le tisto, kar resnično potrebujete!

Popolna usklajenost s prakso in zakonodajo

Najsodobnejši računovodski standardi in najboljše poslovne prakse

Ker smo Calculus zasnovali na podlagi najsodobnejših informacijskih tehnologij, lahko njegovo funkcionalnost nemudoma prilagodimo vsem dejavnikom, ki kakorkoli vplivajo na delovanje informacijskega sistema. Naši strokovnjaki nenehno spremljajo zakonodajo, praktično uporabo določil in resnične okoliščine vodenja poslovnih procesov ter poskrbijo, da Calculus vedno popolnoma ustreza trenutnim zahtevam

Popolna sledljivost

Nenehno spremljanje dogodkov znotraj celotnega informacijskega sistema

Calculusov dokumentacijski sistem v vsakem trenutku omogoča vpogled v celotno zgodovino delovanja in uporabe programa in zagotavlja popolno sledljivost. Pooblaščeni osebi je vedno na voljo revizijska sled do vsakega, še tako neznatnega dogodka iz preteklosti.

Popoln nadzor nad podatkovnimi strukturami

Možnost upravljanja z osnovnimi gradniki podatkovnih baz

Ker je včasih težko načrtovati za leta vnaprej, lahko uporabnik z ustreznimi pooblastili dostopa do posameznih že vzpostavljenih podatkovnih struktur in jih, če je to skladno z zakonodajo, tudi spreminja (denimo šifre). Calculus pri tem samodejno poskrbi, da celovitost podatkovne baze ostane nedotaknjena.

Testni klient

Možnost preizkušanja postopkov, ki ne vpliva na stanje v programu

Testni klient je strukturno in efektivno povsem regularna stranka, namenjena preizkušanju izvedbe in načina delovanja posameznih postopkov in funkcij. Delo s testnim klientom je v vseh pogledih povsem enako kot v resničnih okoliščinah, vendar na noben način ne vpliva na realno stanje nobenega od kazalnikov poslovanja.

Varnostni protokoli in enkripcija

Delo s Calculusom je v vseh pogledih popolnoma varno

Ustrezni mehanizmi nenehno spremljajo delovanje celotnega sistema in pravočasno onemogočijo vsako varnostno vprašljivo aktivnost, tako samodejno kot namerno. Nedotakljivost informacij je zagotovljena ne glede na način uporabe programa in prenosa podatkov. Sistem interne komunikacije med uporabniki je ustrezno ločen od zunanjega sveta in poskrbi, da zaupni podatki takšni tudi ostanejo.

Centralni pregled nad sistemom

Vedno ažuren pregled dogajanja v še tako obsežnem omrežju delovnih postaj

Širitev obsega poslovanja in informacijskega sistema je mogoče ustrezno spremljati le s pomočjo osrednjega pregleda nad delovanjem podjetja. Ne glede na število uporabnikov Calculus vodstvu družbe v vsakem trenutku zagotavlja ažuren vpogled v dogajanje na posameznem delovnem mestu in s pomočjo vrste povzetkov, analiz in statstik olajša sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev.

Dodatna funkcionalnost za specifične potrebe strank

Vaše želje so naš izziv

Čeprav je nabor orodij in funkcij Calculusa popolnoma usklajen z zakonodajo, pravili in poslovno prakso vseh poslovnih dejavnosti, smo več kot pripravljeni prisluhniti posebnim željam naših strank in posamezne komponente prirediti njihovim potrebam ali samo zanje vzpostaviti dodatno funkcionalnost. Posredujte nam svoje želje in skupaj bomo našli ustrezno rešitev.

Oblikovanje in postavitev: NORMA soft d.o.o.